Pravděpodobně všichni jsme zaznamenali zprávy transfuzních stanic o nedostatku krevních přípravků. Nedostatek krve souvisí nejen se zvýšenou spotřebou v době pandemie, ale například také se zvýšeným počtem operačních výkonů. Mnoho operací bylo odloženo kvůli nedostatku lůžek během nejvyšší zátěže zdravotnických zařízení. Také dárci odkládali odběry během pandemie, nejen z důvodu vlastního onemocnění, ale i kvůli karanténě po rizikovém kontaktu či návratu ze zahraničí.

V současné době nadále trvá zvýšená potřeba krve, a tím i dárců, nových i stávajících. Pokud jste onemocnění COVID-19 prodělali, pak můžete krev a její složky darovat za 28 dní po uzdravení. Tzv. rekonvalescentní plazma, plazma od dárců, kteří onemocnění prodělali, byla i jedna z možností, jak nemocné s infekcí COVID-19 léčit.

Jako dárce rovněž nesmíte být 28 dní před darováním krve v kontaktu s nikým, kdo onemocněl infekcí COVID-19 nebo měl nařízenou karanténu (toto opatření nemusí být platné ve všech transfuzních stanicích a je vhodné se při pochybnostech předem informovat přímo na konkrétním pracovišti). Stejně tak platí, že byste se po dobu 28 dní před odběrem měli cítit zcela zdraví, mimojiné i bez příznaků onemocnění dýchacích cest (teplota, únava, rýma, bolesti hrdla, kašel, dušnost).

Pokud jsem očkován proti onemocnění COVID-19, pak záleží na typu vakcíny, která mi byla aplikována. Po podání mRNA vakcín (Pfizer/BioNTech, Moderna) a proteinových vakcín (Novavax, Sanofi) mohu darovat krev za 7 dnů po každé vakcinační dávce, pokud se nevyskytnou další obtíže. Pokud mi byla aplikována vektorová vakcína (Astra Zeneca, Johnson&Johnson), mohu darovat krev za 28 dní po každé vakcinační dávce.

Prodělané onemocnění COVID-19 ani očkování proti němu nepředstavuje trvalou překážku darování krve. Naopak, v současné době se každá kapka počítá a každý nový dárce bude vítán!

MUDr. Vít Jakoubek, Ph.D., MUDr. Tomáš Jelen
Zdravotní komise ČOS