sokolská kapka krve

Laskavost je naší hodnotou, proto podporujeme naše bratry a sestry, kteří pravidelně darují krev v rámci akce Sokolská kapka krve. Každý rok se počty dárců zvyšují a to nám dělá radost. Do projektu se může zapojit každý člen Sokola. Všechny zapojené jednoty obdrží na konci ročníku čestné uznání a pamětní odznaky pro své prvodárce. Celá pravidla projektu jsou uvedena níže.

Naším cílem je pomoci omladit základnu dárců a rozšířit povědomí o nutnosti dárcovství krve nejen mezi sokolskou veřejností. Mysleme na to, že darovaná krev může zachránit lidský život. Dejme ostatním pocítit, že sokolové nejen cvičí, ale i pomáhají.

PROČ SOKOLOVÉ A DAROVÁNÍ KRVE?

T. J. SOKOL Hodslavice

Zapojení do projektu SKK pro nás znamená, že Sokol není jen o čvičení , ale i o jiných – důležitých – hodnotách lidství, mezi které POMOC patří. Tak snad ta naše hodslavská kapka krve někomu pomůže.

 

T. J. Sokol Domašín

Tento projekt podporuje přirozenou ochotu pomáhat ostatním, motivuje a dodává potřebnou odvahu prvodárcům jít darovat krev.

T. J. Sokol Lomnice nad Popelkou

„Darovat krev je to nejmenší, co člověk může pro jiného člověka udělat, pokud ji darovat může. Jsme hrdí, že členové naší jednoty se zapojují do Sokolské kapky krve, doufáme, že ještě rozšíříme základnu dárců.“

Vážené sestry, vážení bratři, milí příznivci Sokola,

členové našeho slavného spolku již několik let darují krev v projektu Sokolská kapka krve. Stovky sokolů míří každoročně do transfuzních stanic. Ze statistik vyplývá, že počet dárců v našem projektu roste, z čehož mám velkou radost. Naplňujeme tak sokolské patero, především #Laskavost a #Občanství. Největší radost mám z toho, že se podařilo přilákat i ty, kteří dosud krev nedarovali.

Od hematologů totiž víme, že dárců krve je průběžně dostatek, ale stoupá jejich věk. Proto by potřebovali členskou základnu omladit, a to je i cíl Sokolské kapky krve. Vždyť více než 50 % našich členů je mladších 26 let. To je ideální dárcovská skupina. Neváhejte, ten pocit z dobrého skutku stojí za těch 15 minut na lůžku.

Děkuji vám!

Vaše Hana Moučková,
starostka České obce sokolské

harmonogram

PRAVIDLA PROJEKTU

  • sčítá se počet odběrů za sokolskou jednotu za 6, resp. 12 měsíců (období jsou následující: leden – červen, červenec – prosinec)
  • darovat můžete nejen plnou krev, ale i krevní plazmu či krevní destičky, které se ovšem mohou darovat častěji než plná krev, proto za jednoho muže je možno započítat max. 5 odběrů za rok a za jednu ženu max. 4 odběry za rok
  • hlášení (obsahující jméno jednoty, župu, počet odběrů a počet dárců) se vyplňuje prostřednictvím formuláře, který najdete v záložce NAHLÁSIT VÝSLEDKY
  • vyplňuje se 2x ročně a to následovně: za období leden – červen vždy do konce července aktuálního roku a za období červenec – prosinec do konce ledna následujícího roku
  • hlášení za 2. pololetí musí obsahovat také celkový počet dárců za celý rok (jelikož většinou nemusí jít o prostý součet dárců za obě pololetí); při nejasnostech se obracejte na e-mail: kapkakrve@sokol.eu
  • vyhlášení výsledků je 2x ročně, (1.) průběžné a (2.) celkové na začátku následujícího roku
  • výsledky jsou zveřejněny v časopise SOKOL, na webech SKK a Sokola
  • zúčastněné jednoty obdrží Čestná uznání a 4 nejlepší jednoty budou oceněny věcnými cenami

daruj krev daruj život