ZAPOJENÍ SOKOLOVÉ A JEDNOTY

Co vzniklo původně jako nápad člena Sokola Praha – Libeň MUDr. Víta Jakoubka, PhD. a několika jeho přátel, našlo velkou odezvu v celém sokolském hnutí – dobrovolnost, nezištnost, pomoc potřebným, to vše patří k sokolským hodnotám. Laskavost je naší hodnotou, proto se snažíme pomáhat všude tam, kde je to potřeba. Dárcovství krve patří k těm nejcennějším způsobům pomoci – může zachránit život!

Všechny zapojené sokolské jednoty do projektu Sokolská kapka krve (2015 – 2020)

V loňském roce se do projektu zapojilo 380 dárců ze 66 jednot, kteří společně darovali úctyhodných 394 litrů krve. Od vzniku projektu v roce 2015 do konce roku 2021 zatím sokolové darovali okolo 1.400 litrů ničím nenahraditelné krve. Velmi nás těší zapojení i malých jednot a jednotlivců z celé České republiky. Nejaktivnějšími dárci jsou sokolové z Komárova, kde se jejich řady rozrostly z původních 11 dárců (1. ročník) na 28 dárců (7. ročník). 

Přidáte se k nám letos i VY?

Jak jsme si vedli v 7. ročníku? (2021)

odběrů krve

dárců krve

zapojených jednot

oslava a dobrý skutek v jednom

Letošní 8. ročník projektu odstartoval – symbolicky ho zahájil hromadný odběr krve v Tyršově domě. Jako již tradičně byl zastřešen výjezdním týmem ÚVN. Při hromadném odběru darovali sokolové a jejich příznivci během čtyř hodin přes 28 litrů krve. Na lehátka ulehlo 63 lidí, z toho 29 prvodárců. Velké poděkování patří všem, kteří s námi tímto laskavým činem oslavili 160 let Sokola. Další hromadný odběr krve se uskuteční na podzim a připomene Památný den sokolstva.