hlášení a výsledky 

Abychom mohli zhodnotit, jak se nám daří tento laskavý čin šířit, potřebujeme k tomu vaši pomoc. Pověřte ve vaší jednotě osobu, která bude sbírat hlášení od dárců nebo se jí staňte vy sami, a dejte o tom ostatním vědět. Pověřená osoba následně vyplní hlášení za příslušné období, tedy 2x ročně, prostřednictvím formuláře.

Celá pravidla projektu najdete na stránce pod odkazem

rekord projektu z roku 2021

celkový počet za osm ročníků

Protože někdo může darovat nejen plnou krev, ale i například krevní plazmu či krevní destičky, které se ovšem mohou darovat častěji než plná krev, tak za jednoho muže je možno započítat max. 5 odběrů za rok a za jednu ženu max. 4 odběry za rok