Dnes je světový den dárců krve. Sokolové darují krev celoročně v rámci projektu Sokolská kapka krve. Pokud jste se ještě nezapojili, můžete tak učinit právě dnes.

Světový den dárců krve si připomínáme každoročně od r. 2005, kdy byl zaveden z iniciativy Světové zdravotnïcké organizace (WHO) a Mezinárodní federace Červeného kříže a Červeného půlměsíce – 14. červen je dnem narození objevitele Rh faktoru K. Landsteinera.

Darování krve je velmi záslužná činnost s dlouholetou tradicí, která vychází z potřeby lidí jeden druhému pomáhat. Cílem Světového dne dárců krve je poděkovat dárcům krve a uvědomit si potřebu bezpečné krve a transfúzních přípravků i zásadní význam dobrovolného bezpříspěvkového dárcovství krve pro zdraví lidí na celém světě. Dárci krve zásadně přispívají k záchraně životů zdraví lidí po celém světě.

Motto letošního Mezinárodního dne dárců krve zní: “Darování krve je čin solidarity. Přidejte se a zachraňte životy!” 

Sokolové darují pravidelně

V České republice je v nemocničních transfúzních zařízeních registrováno téměř 260 tisíc pravidelných dárců krve a ročně přibude asi 30 tisíc nových dárců. Celkový počet dárců krve by měl dle doporučení odborníků činit alespoň 300.000 a počet prvodárců by měl činit cca 35 tisíc ročně, aby se pokryl přirozený úbytek (daný věkem či nemocemi) a posílil se celkový počet dárců.

K tomu se také snaží přispět Česká obec sokolská. Již několik let se snaží o rozšíření povědomí o darování krve, zejména prostřednictvím projektu Sokolská kapka krve. Letos se koná již jeho 8. ročník. „V loňském – 7. ročníku – darovali sokolové při 877 odběrech 394,6 litrů krve. Podařilo se také přilákat 112 prvodárců, což byl jeden z cílů loňského ročníku. Celkově za 7 let tak sokolové darovali okolo 1400 litrů krve,” říká bratr Vít Jakoubek, zakladatel projektu a člen Zdravotní komise ČOS.
V rámci oslav 160. výročí založení spolku Sokol se opět konal v Tyršově domě hromadný odběr krve. A zájem byl oproti prvnímu ročníku dvojnásobný – darovat krev přišlo na 62 sokolů a jejich příznivců. Celkem darovali 27, 9 litru krve. Detailní informace o projektu, včetně návodu, jak zorganizovat hromadný odběr ve vaší Tělocvičné jednotě najdete na www.sokolskakapkakrve.cz

Podívejte se, jak to při hromadném odběru 16. února v Tyršově domě vypadalo