Při zítřejším hromadném odběru krve v Tyršově domě bude oficiálně zahájen 8. ročník projektu Sokolská kapka krve. V loňském – 7. ročníku – darovali sokolové při 877 odběrech 394,6 litrů krve. Podařilo se také přilákat 112 prvodárců, což byl jeden z cílů loňského ročníku. Celkově za 7 let tak sokolové darovali okolo 1400 litrů krve.

„Mám velkou radost, že se více než stovka našich mladých členů – sester a bratrů sokolů – zapojila do tohoto projektu, kterým se snažíme napříč republikou pomáhat. Věřím, že po těchto skvělých číslech, která ukazují, že je v sokole hodně těch, kteří chtějí pomáhat, se zapojí i další,“ řekla starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Podle ní jsou výsledky 7. ročníku, ve kterém bylo uskutečněno o 28 odběrů více, než rok předtím, skvělé také s ohledem na to, že byl plný omezení činnosti tělocvičných jednot, sportování a určité restrikce platily i v odběrových centrech.

Podle zakladatele projektu Sokolská kapka krve MUDr. Víta Jakoubka se potvrdil dosavadní stoupající trend. „Počet dárců, i množství darované krve, plazmy a krevních destiček stále roste, což je potěšující. Do projektu se zapojuje stále více nových jednot, z čeho mám také radost,” říká Jakoubek.

Při zítřejším hromadném odběru krve v Tyršově domě bude oficiálně zahájen 8. ročník projektu Sokolská kapka krve. V loňském – 7. ročníku – darovali sokolové při 877 odběrech 394,6 litrů krve. Podařilo se také přilákat 112 prvodárců, což byl jeden z cílů loňského ročníku. Celkově za 7 let tak sokolové darovali okolo 1400 litrů krve.

„Mám velkou radost, že se více než stovka našich mladých členů – sester a bratrů sokolů – zapojila do tohoto projektu, kterým se snažíme napříč republikou pomáhat. Věřím, že po těchto skvělých číslech, která ukazují, že je v sokole hodně těch, kteří chtějí pomáhat, se zapojí i další,“ řekla starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Podle ní jsou výsledky 7. ročníku, ve kterém bylo uskutečněno o 28 odběrů více, než rok předtím, skvělé také s ohledem na to, že byl plný omezení činnosti tělocvičných jednot, sportování a určité restrikce platily i v odběrových centrech.

Podle zakladatele projektu Sokolská kapka krve MUDr. Víta Jakoubka se potvrdil dosavadní stoupající trend. „Počet dárců, i množství darované krve, plazmy a krevních destiček stále roste, což je potěšující. Do projektu se zapojuje stále více nových jednot, z čeho mám také radost,” říká Jakoubek.

Zítřejší hromadný odběr krve, na který se již registrovalo více než 60 sokolek a sokolů se bude opět konat v režii výjezdového týmu Ústřední vojenské nemocnice v Praze, s jehož členy jsme již realizovali dva odběry v minulém roce. Takže každý, kdo přijde, má jistotu, že je v rukou odborníků na slovo vzatých.

Zapojit se může každý, stačí svůj odběr nahlásit koordinátorovi

Kdo by se chtěl letos zapojit do Sokolské kapky krve, stačí mu, když svůj odběr nahlásí krajskému koordinátorovi projektu, který se postará o zapsání nového dárce do tohoto projektu.

Pro tělocvičné jednoty, které by chtěly zorganizovat hromadný odběr, je připraven manuál, co a jak je třeba zařídit a na co nezapomenout. Stejně jako loni, budou i letos odměněni nejaktivnější dárci a všichni prvodárci. Právě omladit členskou základnu dárců krve je důležitým cílem našeho snažení.

Rekordmanem Sokolské kapky krve je Josef Nekovář, se 120 odběry. Za svůj přístup získal nejen Zlatý kříž Českého červeného kříže II. třídy, ale i Cenu Fair play Aloise Hudce v anketě Sokol roku 2019.

S nápadem přišel před sedmi lety lékař VFN v Praze a člen Sokola Praha-Libeň Vít Jakoubek a z původní aktivity pro pár přátel se projekt rozšířil do sokolských jednot po celé republice. Právě Vít Jakoubek je tím, kdo na začátku roku počítá odběry a množství darované krve. „Vím, jak je dárcovství krve důležité. A období pandemie to jenom potvrzuje. Jsem rád, že se podařilo zorganizovat hromadné odběry a to nejen v Tyršově domě, ale loni se zapojili sokolové v Nové Bělé, kteří darovali krev v transfuzní stanici Ostrava. Budu potěšen, když jejich příkladu budou následovat další jednoty,“ dodává Vít Jakoubek.

Více o projektu, včetně zajímavých detailů, se dozvíte na webu  www.sokolskakapkakrve.cz, kde je i rozcestník na seznam odběrových míst či transfuzních stanic.

_________________________________________________________________________

Kontakt:

Jiří REICHL
tiskový mluvčí a manažer komunikace
Česká obec sokolská / Újezd 450/40 / 118 01 / Praha 1
M: +420 725 787 524
E: jreichl@sokol.eu / www.sokol.eu
F: facebook.com/ceskaobecsokolska
I:  www.instagram.com/ceskaobecsokolska/