Praha 9. února 2021 – Členové nejstaršího sportovního spolku – Sokola – vyzývají k pomoci druhým. A symbolicky v den 160. výročí založení Sokola – tedy za týden ve středu 16. února – zahájí další ročník projektu Sokolská kapka krve. Odběry krve lze hlásit celý rok koordinátorovi projektu v dané tělocvičné jednotě. Nejaktivnější členové Sokola a všichni prvodárci jsou odměněni.

Tělocvična T1 Tyršova domu – sídla České obce sokolské, která bývá označována jako „chrám českého sportu“, se ve středu 16. února promění v hromadné odběrové centrum krve. Ve spolupráci s Oddělením hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice v Praze bude zahájen 8. ročník projektu, v němž nejen sokolové darují krev v nejbližší transfuzní stanici a odběry pak hlásí sokolskému koordinátorovi projektu. Nejaktivnější členové a všichni prvodárci jsou odměněni.

 „Mám radost, že i letos se zdařilo sjednat odběr v našem Tyršově domě a všichni – sestry a bratři mají možnost zažít v pro nás tak významný den i hromadnou akci, která pomáhá dobré věci. Loni jsme si touto dobou mysleli, že „za rok“ bude po pandemii, ale jak vidíme, situace stále není dobrá a krev je stále potřeba. Budu proto ráda, když se do Sokolské kapky krve zapojí mladí dárci – prvodárci a pomohou tak omladit základnu dárců krve,“ řekla k hromadnému odběru starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Za 7 ročníků přes 1000 litrů krve

Od roku 2015, kdy byl projekt Sokolská kapka krve zahájen, sokolové darovali přes 1000 litrů krve. Rekordmanem je Josef Nekovář, se 120 odběry. Za svůj přístup získal nejen Zlatý kříž Českého červeného kříže II. třídy, ale i Cenu Fair play Aloise Hudce v anketě Sokol roku 2019. Jednou z nejaktivnějších jednot určitě bude T. J. Sokol Komárov. Ta se už na sociálních sítích pochlubila, že za loňský rok měli 33 dárců a 91 odběrů krve.

S nápadem přišel před sedmi lety lékař VFN v Praze a člen Sokola Praha-Libeň Vít Jakoubek a z původní aktivity pro pár přátel se projekt rozšířil do sokolských jednot po celé republice. Právě Vít Jakoubek je tím, kdo na začátku roku počítá odběry a množství darované krve. Před zahájením letošního ročníku také oznámí množství loni darované sokolské krve. „Vím, jak je dárcovství krve důležité. A období pandemie to jenom potvrzuje. Jsem rád, že se podařilo zorganizovat hromadné odběry a to nejen v Tyršově domě, ale loni se zapojili sokolové v Nové Bělé, kteří darovali krev v transfuzní stanici Ostrava. Budu potěšen, když jejich příkladu budou následovat další jednoty,“ říká Vít Jakoubek.

Více o projektu, včetně zajímavých detailů, se dozvíte na jeho stránce www.sokolskakapkakrve.cz, kde je i rozcestník na seznam odběrových míst či transfuzních stanic.

_________________________________________________________________________

 

Kontakt:

Jiří REICHL
tiskový mluvčí a manažer komunikace
Česká obec sokolská / Újezd 450/40 / 118 01 / Praha 1
M: +420 725 787 524
E: jreichl@sokol.eu / www.sokol.eu
F: facebook.com/ceskaobecsokolska
I: www.instagram.com/ceskaobecsokolska/