STAŇ SE DÁRCEM

jak mohu darovat krev?

 

Zaregistruj se na hromadný odběr krve v Tyršově domě v pátek 4. 10. 2024. Stačí, když se přihlásíš na tomto linku a pak přijdeš a zažiješ skvělou atmosféru hromadného odběru. Postarají se o tebe sestřičky, zdravotní bratr a lékařky s lékařem z Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Krev je tekutina, která má mnoho důležitých funkcí, avšak dosud nebyla vynalezena její plnohodnotná náhrada. Mnoho nemocných krev potřebuje, a proto nezbývá než ji k léčebným účelům získávat od dárců. Darování krve je činnost záslužná, ke které je potřeba přistupovat zodpovědně, tedy s ohledem na vlastní zdraví i zdraví příjemců. Krev můžete darovat v zásadě třemi způsoby a to jako plnou krev, krevní plazmu nebo odběr krevních destiček. Rozdíl je ve způsobu odebírání a následném zpracování krve.  

kdo může darovat?

Darovat krev může každý dlouhodobě žijící v ČR splňující následující podmínky:

 

 • věk 18-65 let (pro první odběr se nedoporučuje věk nad 60 let)
 • má platné zdravotní pojištění
 • v dobré zdravotní kondici s váhou nad 50 kg
 • ochotný/á věnovat cca 60 minut svého času
 • dostupný/á na stálé adrese
 • netrpí vážnější alergií
 • neprodělal/a nebo netrpí závažnějším onemocněním, které vyžaduje podávání léků
 • netrpí onemocněním srdce a cév
 • netrpí vážným kožním onemocněním
 • neprodělal/a zánět jater nebo jiné onemocnění jater
 • neměl/a malárii ani jinou tropickou nemoc
 • neprodělal/a pohlavní nemoc (kapavka, syfilis)
 • neprodělal/a zhoubné onemocnění
 • nepatří do tzv. rizikových skupin či mezi osoby s vyšším rizikem výskytu vybraných infekčních chorob (AIDS, žloutenky) ani tyto choroby neprodělal

 Doplňující informace

Kompletní seznam podmínek vám poskytne vybrané transfuzní   oddělení či je najdete na jejich webových stránkách. Z výše   uvedených pravidel existují výjimky, pokud si nejste jisti a chtěli   byste krev darovat, vždy je možná konzultace s lékařem transfuzní   stanice.

jak probíhá odběr?

1. Dotazník pro dárce a evidence údajů

s sebou OP
a kartičku zdravotní pojišťovny

2. předodběrové vyšetření

ze vzorku krve

3. konzultace s lékařem

neváhejte se doptat na otázky, ke kterým jste nenašli odpovědi

4. odběr krve

trvá cca 10 minut, kdy s vámi je po celou dobu zdravotní sestra

5. potvrzení pro dárce a občerstvení

doplnění cukrů a tekutin, potvrzení si schovejte

6. fyzický a psychický klid

nárok máte i na plnohodnotné pracovní volno v den odběru

kde a jak často?

 • na transfuzní stanici dle svého výběru, nejlépe blízko vašemu bydlišti, zaměstnání nebo škole,
 • přehled transfuzních stanic najdete například na darujukrev.cz nebo na stránkách Českého červeného kříže,
 • darovat krev také můžete společně třeba v sokolovně vaší jednoty, župy nebo v Tyršově domě (únor a říjen).
 • kdykoliv během roku, pokud se cítíte fyzicky i psychicky zdrávi,
 • důležité je dodržet min. interval mezi dvěma odběry,
 • u mužů je to 10-12 týdnů, tedy 4-5 odběrů za rok,
 • u žen je praktikovaný interval 16 týdnů, tedy cca 3 odběry za rok,
 • krevní plazmu je možné darovat pravidelně jednou za 14 dní.

Aktuálně pro ty, kdo prodělali onemocnění covid-19

Vaše krev obsahuje protilátky proti viru, který je původcem nemoci (SARS-CoV-2), a mohou v ní přetrvat delší dobu po uzdravení. Podání plazmy od osoby, která onemocnění prodělala (tzv. rekonvalescentní plazmy), je jednou z možností, jak nemocné s infekcí covid-19 léčit. Bližší informace najdete na stránkách ministerstva zdravotnictví.

daruj krev daruj život

ODBĚR PLNÉ KRVE

Obvykle se odebírá 450 ml krve, přičemž samotný odběr trvá okolo 10 minut. Krev se v organismu dárce nahradí během několika hodin, plazmatické bílkoviny a krevní destičky během několika dní a červené krvinky během 4-6 týdnů. Celý proces včetně dotazníku, předodběrového vyšetření, konzultace s lékařem až po svačinku po výkonu trvá 60-90 min.

ODBĚR PLAZMY

Plazma představuje zhruba 50-67 % objemu krve. Odebírá se pomocí speciálních přístrojů, které zjednodušeně řečeno vaši krev přefiltrují, aby
z ní odebrali plazmu a vrátí zpět. Pro dárce tento způsob odběru představuje menší zátěží pro organizmus, ale za to delší čas na odběrovém lůžku, cca 45-60 minut. Jednotlivé složky plazmy se v těle nahradí během 1-14 dnů.

ODBĚR KREVNÍCH DESTIČEK

Destičky jsou obvykle darovány konkrétnímu příjemci, dárce je tedy k odběru osobně vyzván. Samotný odběr se provádí pomocí „separátorů“
a trvá podle typu přístroje cca 1-2 hodiny. Pro odběr je nezbytný dostatečný počet krevních destiček a dobrý žilní přístup.    

výhody pro dárce

Jako dobrovolný dárce krve získáte nejen dobrý pocit z pomoci druhým, ale také pár dalších výhod. Mimo jiné budete mít pravidelný přehled o vašem zdravotním stavu.

 Dále jsou to:

 • zjištění krevní skupiny
 • nárok na pracovní volno s náhradou mzdy v den odběru
 • snížení základu daně z příjmu o 3000 Kč za každý odběr krve (je potřeba doložit potvrzením z odběru)
 • ocenění pamětním odznakem Sokolské kapky krve
 • ocenění od Českého červeného kříže
 • příspěvky na rehabilitační aktivity lázeňského typu od své zdravotní pojišťovny, vitamíny, zvýhodněné cestovní pojištění a další
 • Další tipy najdete na stránkách prodarce.cz