Daří se nám rozšiřovat základnu dárců

Daří se nám rozšiřovat základnu dárců

Zájem o darování krve napříč Českou obcí sokolskou rok od roku roste. Loni se do projektu zapojilo 78 jednot, což je skoro o tři desítky víc než v roce 2019. Velmi potěšující je opět zapojení malých jednot z celé České republiky. Do Sokolské kapky krve, projektu,...