Z kraje letošního roku jsme uspořádali první hromadný odběr krve v Tyršově domě, kam dorazilo 36 dárců. Po pozitivní odezvě z vašich řad i dalších příznivců Sokolské kapky krve bychom rádi navázali druhým společným odběrem. S radostí proto oznamujeme, že ve čtvrtek 7. 10. dopoledne (cca 7:45-11:00) bude v prostorách tělocvičny Tyršova domu v Praze zřízeno odběrové centrum, které bude zastřešeno odborným výjezdním týmem ÚVN. Nejsme v tom ale sami, darovat krev můžete i se sokoly z Brna I., taktéž ve čtvrtek 7. 10. dopoledne.

Rozhodnete-li se, že do toho půjdete s námi, prosím, napište příslušné kontaktní osobě:

Praha: Aneta Kaslová, akaslova@sokol.eu

Brno: Veronika Jínová, matrika@tjsokolbrno1.cz

Jak takový odběr probíhá se dočtete na stránce Staň se dárcem. Pokud vás trápí nějaké otázky, podívejte se na odpovědi k těm nejčastějším pod záložkou FAQ. Pro vás jako dárce, je důležité, abyste se cítili fyzicky i psychicky zdraví a netrpěli závažnějšími onemocněními (více o podmínkách TADY). S ohledem na pandemickou situaci byste neměli být v “ochranné lhůtě” po očkování. O tom, jsme se rozepsali v článku pod odkazem.

Protože jsme si vědomi toho, že ne každý může z různých důvodů darovat krev, oceníme i vaše sdílení a podporu. Budeme moc rádi, když nám s šířením povědomí o Sokolské kapce krve a darováním krve jako takové pomůžete nejen uvnitř Sokola, ale i mimo něj.