Jak jsme si vedli v 1. polovině roku 2021?

Jak jsme si vedli v 1. polovině roku 2021?

Projekt Sokolská kapka krve pokračuje již sedmým rokem a zatím se zdá, že své možnosti zdaleka nevyčerpal. Do projektu se zapojuje stále více jednot i jedinců napříč celou republikou a to nás moc těší. Dohromady je to 166 bratrů a sester, kteří si nechali od ledna do...
Oslavujeme DÁRCE krve!

Oslavujeme DÁRCE krve!

Dnešek je Světovým dnem dárců krve. Všem lidem, kteří darovali to nejcennější a pomohli tak zachránit lidský život, patří velký dík. Stovky dárců krve má ve svých řadách i Sokol. V loňském roce jsme v rámci Sokolské kapky krve darovali přes 350 litrů této vzácné...